Písemné dělení dvojciferným číslem

Písemné dělení přehledně a srozumitelně na youtube:

www.youtube - písemné dělení

(v nabídce další znázornění od lehkých po těžké příklady)