Anglický jazyk

Jan na slovíčka

 

UČEBNICE - PROJECT 1

PROJECT - podppra učebnice Oxvord University Press

PROJECT 1 - slovíčka, okruhy slovní zásoby

PROJECT 1 - slovíčka

Testy (mimo jiné i ze slovíček jednotlivých lekcí Project 1)

Procvičování učiva podle ročníků

Angličtina pro 3. ročník - témata: barvy, čásla, pozdravy, zvířata

Angličtina pro 4. ročník - témata: barvy, čísla 1-10, čísla 11-20, školní potřeby, zvířata, části těla, rodina, nábytek, sloveso být, sloveso mít, člen a/an, osobní zájmena, měsíce v roce, dny v týdnu, abeceda, pozdravy/přdstavování, pocity

Angličtina pro 5. ročník - témata: sport, nábytek/dům/byt, zdraví/tělo, čas, I can run, My town, přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, minulý čas, Weather - počasí, school

Procvičování

Adele´s ESL Corner - výborné stránky (témata jsou v angličtině), cvičení ke gramatice, poslechu, čtení, slovíčkům

Křížovky k procvičení slovní zásoby - 10 křížovek - témata: barvy, čísla, zvířata, ovoce, zelenina, oblečení, školní potřeby

Anglické videokurzy

Videokurz s dráčkem Gogo - všechna videa s dráčkem Gogo

Gogo English - unit 1 - na stránkách najdete i další lekce (výhodný je přepis textu)

Výuka slovíček - videa k učení slovíček podle různých témat

Různé webové stránky zabývající se angličtinou na 1. stupni

Angličtina pro začátečníky - kurz pro začátečníky, obsahuje teoretické lekce, praktické lekce i cvičení (tematicky), www.helpforenglish.cz - testy, slovní zásoba, gramatika, zábava, zajímavosti a spousta dalšího

Komen - webové stránky pro podporu výuky angličtina, najdete zde spousty odkazů ke gramatice, slovní zásobě, reáliím

Kaminet - angličtina pro dys, ale ne jen pro ně - přehledy, cvičení...

E-angličtina - stránky pro děti se ZŠ v Sokolči se určitě hodí i jiným dětem, v rubrikách si najdete ročník nebo témata, která podle věku rozdělena nejsou

Angličtina hrou - není tam toho mnoho

Agendaweb - webové stránky se spoustou odkazů, cvičení (řazeno dle témat) 

Stránky k anglickému jazyku pro děti v angličtině

Learn English Kids - British Council - hry, poslechy, čtení...

Anglomaniacy.pl - volně tisknutelné pracovní listy, ale nejen to, témata, gramatika, hry, písničky...