Informace pro rodiče

Pravidla - 2. pololetí

Domácí úkoly

       Domácí úkoly budeme mít každý den, pečlivě si zapisuj do notýsku zadání, pokud zapomeneš, najdeš jej na těchto webových stránkách. 
       Když začneš psát domácí úkol nezapomeň na:
  • opravu minulého domácího úkolu  
  • datum (pravá část stránky)
  • zadání domácího úkolu (levá část stránky)
  • podpis rodiče
        oprava v českém jazyce - pečlivá oprava se zdůvodněním v závorce

Výtvarná výchova, praktické činnosti

        v boxu bych měl mít podložku na lavici, nůžky, tempery, křídy, triko 

Matematika - geometrie

        na páteční geometrii nezapomenu přinést kružítko, pečlivě ořezanou tvrdou tužku nebo pentilku, trojúhelník s ryskou, pravítko

Penál

        V penále mi nesmí chybět - pastelky, guma, tužka, alespoň 2 pera

Přírodověda, Vlastivěda  (sešity)

        sešit na vlastivědu a přírodovědu si budu pečlivě dopisovat, mohu si jej vyzdobit obrázky, fotkami apod. Paní učitelka bude sešity   
        kontrolovat 2x za pololetí  (známka se bude započítávat do klasifikace).
        Mohu si také známku zlepšit zajímavým referátem, prezentací k učivu.

Čtenářský deník

        Kontrola čtenářského deníku bude v průběhu května. V druhém pololetí bych měl přečíst 2 dnížky, které si zapíšu do deníku

Zapomínání

Zapomínání zapisujeme na každý měsíc do tabulky. Když někdy zapomenu, stane se, pokud ale zapomínám častěji, paní učitelka upozorní rodiče zápisem do žákovské knížky.

Druhé pololetí:

  • více jak 10 zapomínání za měsíc - upozornění do žákovské knížky
  • dalších více jak 10 zapomenutí - napomenutí třídního učitele  
  • daklších 10 zaomenutí - dutka třídního učitele
  • dalších 10 zapomenutí - ředitelská dutku

    Koncem roku nás čeká poslední škola v přírodě.  PAMATUJTE NA TO !!!   

 

 

Informace pro rodiče (začátek školního roku)

Informace ze třídních schůzek - září
 

Krouzky_2013-2014_otevrene

Vši

Třídní schůzky 26. 11. 2013

info rodiče - odjezd ze ŠVP

INFORMACE_O_škole_v_přírodě