Domácí úkoly

Pondělí 2. 6-.

český jazyk - pracovní list  (doplňování koncovek příd. a podst. jmen  - 1 cvičení povinné, 2. dobrovolně

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit  str. 52 cv. 2

 

Střeca 28. 5.

matematika - str. 37 cv. 7 b,c

český jazyk - pracovní list (převeď věty do přímé řeči)

AJ (pol. pí uč. Pokorné)  - na pondělí  prac. sešit str. 51 - I can

 

Úterý 27. 5.

český jazyk - str. 143 cv. 4

do čtvrtka -  nauč se slovensky Prší, prší + najdi k českému slovu slovenské

 

Pondělí 26. 5.

matematika - str. 36 cv. 6,7,9, 10  (výpočet + odpověď)  - Omlouvám se za původní chybu

 

Pátek 23. 5.

český jazyk - pracovní list  (ofoceno z učebnice str. 140 cv. 30 + podtrhni slovesné tvary, vyber souvětí a napiš jejich vzorce, najdi větu hlavní a vedlejší)

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - pracovní sešit str. 50 cv. 1

 

Středa 21. 5.

oprava domácího úkolu z Po  (MA, ČJ)

 

Úterý 20. 5.

oprava diktátu

 

Pondělí 19. 5.

matematika - str. 28 cv. 4,5

český jazyk - pracovní list   (ofoceno z učebnice str. 137 cv. 23 - doplnit slova + cv. a - podtrhněte věty jednoduché)

 

Čtvrtek  (DÚ na víkend)

přírodověda -  zdravý jídelníček + můj jídelníček  (vyber si jakýkoliv den a sestav správný a zdravý jídelníček - č. 1 a zamysli se pak nad svým jídelníčkem - č. 2)

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - Moje město  (pracovní list)

AJ (pol. pí uč. Hanušové - pracovní sešit str. 39 cv. 4

NEZAPOMEŇ - v pondělí máme matematiku geometrii  (nemusíš nosit rýsovací pomůcky, ani velký sešit)

 

Úterý 13. 5.

ČJ - str. 164  vymysli na poslední 2 schémata 4 věty (na každé schéma 2 věty)

                   Pokud jsi chyboval v minulém DÚ, oprav si.Dávej pozor na postavení slov ve schématu !!!

 

Pondělí 12. 5.

MA - str. 32 cv. 8

 

Středa 7. 5.

český jazyk - pracovní list str. 52 obě cvičení (doplň i/y + vynechané čárky)

AJ polovina pí uč. Pokorné - pracovní list popis domu

    (pro Míšu M., která ve středu nebyla a případné nepořádníky DÚ ke stažení zde:  DÚ 7.5.

 

Úterý 6. 5.

český jazyk - str. 164   ke 4 větným schématům vymysli věty  (ke každému stačí jedna věta), můžeš zkusit i zakreslit do schématu (není to však povinné)

vyučování středa -  INF, AJ, ČJ - gramatika, MA - geometrie  (nemusíš nosit rýsovací pomůcky), VL (prezentace Olomouckého kraje) + ČT  (nemusíš nosit čítanku)

 

Pondělí 5. 5.

MA - str. 29 cv. 8  

 

Středa 30. 4.

ČJ - pracovní list  (podmět, přísudek, věta jednoduchá a souvětí)

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - učebnice str. 55 cv. 8   (napiš do sešitu AJ - nejméně 5 vět)

 

Úterý 29. 4.

MA - učebnice str. 26 cv, 1   (celý příklad)

nezapomeň odevzdat DÚ ze slohu

výuka ve středu - INF, AJ, MA, VL sešit  (prezentace), čj + čtení - nemusíš brát knížku

 

Pondělí 28. 4.

AJ (polovina pí. uč. Pokorné) - pracovní sešit str. 44/1

ČJ - opravy domácích úkolů   (číslovky)

 

Pátek 25. 4.

ČJ - učebnice str. 124/16 a,b,c,d

procvič si číslovky - v pondělí napíšeme test

 

Čtvrtek 24. 4.

pracovní list - číslovky (ČJ)

 

Středa 23. 4.

ČJ sloh - plakát (oznámení) na slet čarodejnic  30. 4.

 

Úterý 22.4.

Matematika - učebnice str. 24 cv. 10  (vyber 3 příklady, nezapomeň na zkoušku)

 

DÚ na velikonoční prázdniny

ČJ - str. 123 cv. 12  (přepiš do domácího sešitu)

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 42/4, 43/7  (nauč se slovíčka - my room)

 

Pátek 11. 4.

AJ (pol. pí uč. Hanušové)  - prac. sešit str. 34 cv. 2

oprava čtvrtletního testu MA, ČJ do domácích sešitů

 

Středa 9. 4.

oprava diktátu a desetiminutovky z MA

 

DÚ na středu z AJ (pol. pí uč. Pokorné) - utvoř otázku (nalepeno v sešitě

Čtvrtletní testy

MA - sčítání a odčítání, násobení, dělení přírozených čísel, porovnávání, sčítání a odčítání desetinných čísel, aritmetický průměr, geo - rýsování pravoúhlého trojúhelníku, obsah, obvod obrazců, výpočet povrchu krychle, kvádru

ČJ - slovní druhy, mluvnické kategorie sloves, podst. jmen, pravidla - oka/oči, ucha/uši, přídavná jména - druhy, utvořit z podst. jména příd. jméno, doplnit koncovky příd. jmen, množné číslo příd. jmen,  stupňování příd. jmen, -nn-/-n-, druhy zájmen, zájmena mě/mně, ji/jí, s sebou/sebou

 

Pátek 4. 4. 2014

ČJ - pracovní list (zájmena ona, my/mi)

AJ (pol. pí uč. Hanušové) - 41/7

nezapomeňte na DÚ z slohu - dopis

připravte se pečlivě na čtvrtletku - ČJ (úterý),  MA (středa)

 

Středa 2. 4.

Český jazyk sloh - dopis známé osobnosti na dopisní papír (do příští středy)

Ma - str. 14/9

na VV, PČ - min. 2 vyfouknutá vajíčka

 

Úterý 1. 4.

ČJ - pracovní list (procvičování zájmen)  cv. 3,4

 

Pondělí 31.3.

ČJ - uč. str.  114 cv. 19

 

Víkend

Na víkend máme domácí úkol z AJ (pol. pí uč. Pokorné) - jednoduchý úkol od sl. uč. Mervartové

a domácí úkol z ČJ  - jednoduché cvičení od sl. uč. Kozákové a Kazdové (nezapomeňte)

pečlivě se podívejte na počítání povrchu krychle, kvádru - v pondělí si napíšeme test

angličtináři si nezapomenou doplnit DÚ ze středy

 

Středa 26. 3.

MA - str. 60 cv. 9, str. 61 cv. 13   (napiš na papír)

AJ - pol. pí uč. Pokorné  - prac. sešit str. 41  - doplň  I CAN

 

Úterý 25. 3.

MA -  str. 6 cv. 8,9  (folie)

 

Pondělí 24. 3.

ČJ - uč. str. 112/12   (napiš na folii)

AJ - pol. pí uč. Pokorné - prac. sešit  str. 40/2

VL - opakování českých dějin   (zopakuj si důležitá data  a osobnosti českých dějin)

 

Pátek 21. 3.

ČJ  - učebnice str. 112/9

 

Čtrvtek 20. 3.

ČJ - pracovní list (zájmena)

 

Středa 19. 3.

ČJ - oprava testu z příd. jmen do domácího sešitu  (nezapomeň na zdůvodnění)

AJ (pol. pí uč. Pokorné)  - učebnice str. 47 cv. 6 c  (5 vět o sobě, 5 vět o spolužákovi - do sešitu)

 

Úterý 18. 3.

MA - oprava testu z desetinných čísel (do domácího sešitu)

 

Pondělí 17. 3.

matematika 3. díl - str. 3 cv. 13  (2 příklady na dělení dvojcif. číslem  3. sloupec     -     : 29    :43 

AJ (pol. pí uč. Pokorné - prac. sešit str. 39 cv. 5

 

Domácí úkoly na jarní prázdniny

oprava diktátu, desetiminutovky

opakujte si určitě gramatiku a slovíčka z AJ   (na opakování použijte CD pracovního sešitu)

Ti, kteří byli nemocní se pečlivě připraví na menší písemné opakování -  přídavná jména (ČJ)  a desetinná čísla (MA)

 

čtvrtek 6. 3.

český jazyk - doplňování koncovek příd. jmen  (pracovní list)

                 nemocní - procvičte si koncovky př. jmen na onlivecviceni.cz  - počet cvičení zapište na lísteček s podpisem rodičů

 

středa 5. 3.

matematika - učebnice str. 56 cv. 2,3,8  (bez zápisu, výpočet + odpověď)

vlastivěda - dobrovolný domácí úkol   "Zjisti, co byl TUZEX"

 

Úterý 4. 3.

matematika - pracovní list cv. 3,4,5,6  (nemocní - uč. str. 55 cv.  1 - 6 na folii)

 

Pondělí 3. 3.

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 37 cv. 6

 

Pátek 28. 2. 

český jazyk - pracovní list příd. jména - doplň i/y, vybarvi obrázek

vlastivěda (dobrovolný úkol) - zjisti, co se dělo v srpnu 1968 v Liberci  (co se stalo, zda někdo zemřel, zda tu někdo v tu dobu byl apod., můžeš připravit obrázky, prezentaci, rukou napsané informace apod.

 

čtvrtek 27. 2.

matematika - pracovní list cv. 3,4,5

 

středa 26. 2.

matematika - učebnice str 52 cv. 4  (napiš celé příklady)

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 36 cv. 2,4

 

pondělí 24. 2.

český jazyk - pracovní list cv. 1,2

 

pátek 21. 2.

český jazyk - uč. str. 102 cv. 1 b  (do sloupců pod příslušný rod - opiš z textu + ze cv. pod - modrá slova v posledních dvou řádcích), pozor piš přídavná jména včetně  podstatného jména v závorce (jako na červeném příkladu) - v 1. p. č. j. nebo mn.

AJ - (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit 35/5

 

čtvrtek 20. 2.

pracovní list - přídavná jména

 

středa 19. 2.

matematika - uč. str. 49/6a

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit 34/1

 

úterý 18. 2.

matematika - uč. str. 44 cv. 7  (celý příklad)

 

pondělí 17. 2.

český jazyk - uč. str. 99 cv. 7  (2 sloupce)

 

pátek 14.2.

český jazyk - jídelní lístek  (doplň jídlo + udělej si desky své restaurace)  - do pondělí !!!!

anglický jazyk  (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 33 cv. 4

 

čtvrtek 13. 2.

český jazyk - pracovní list (doplň i/y a do závorky napiš vzor ve správném tvaru)

 

středa 12.2.

matematika  - 43/8

 

úterý 11. 2.

český jazyk - 95/5

 

pondělí 10. 2.

AJ (pol. pí uč. Pokorné)  -  Act.book 32/1

oprava diktátu, test MA

 

pátek 7. 2.

český jazky - učebnice str. 94 cv. 2

 

čtvrtek 6.2.

český jazyk - pracovní list přídavná jména (2 sloupce)

 

středa 5. 2.

matematika - str. 34 cv. 5

 

Úterý 4.2.

český jazyk - pracovní list (přídavná jména)

 

Pondělí 3. 2.

čsský jazyk - do školního sešitu roztřiď do sloupečků jednotlivá přídavná jména  (str. 91/2)

 

Středa 29. 1.  

Matematika - učebnice str. 20 cv. 6  

                    pokus se narýsovat plánek vašeho bytu s jednotlivými rozměry a vypočítej obsah jednotlivých místností + celého bytu  

                    (papír  A4)

Čtení - básnička  (vyber si z čítanky str. 74/75) - zkoušíme v úterý 4. 2.

Dobrovolné úkoly - referáty VL  (Tomáš Baťa. Osvobozené divadlo, TGM), referáty/prezentace PŘ - mírný pás, živočichové 

 

Oprava pololetních testů

ČJ - do pondělí 27. 1.

MA - do středy 29. 1.

 

Úterý 21. 1.

český jazyk - učebnice str. 83 cv. 5   (bez posledních 3 vět - po slovo ucho.)

 

Pondělí 20. 1.

Anglický jazyk (pol. pí uč. Pokorné) - AB (activity book) page 28/2

 

Sobota, neděle

oprava diktátu + testu z matematiky, příprava na pololetní písemnou práci

pololetní práce z ČJ - shoda přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen, předpony s-, z-, vz-, slova s ě/je, kořen slova, antonyma, synonyma, slova nadřazená, podřazená, slovní druhy, mluvnické kategorie sloves a podst. jmen, podmiňovací způsob, věta holá, rozvitá

pololetní práce z MA - písemné sčítání, odčítání, násobení trojcif.číslem, dělení dvojcif.číslem, rovnice, zlomek z celku, dělení se zbytkem, slovní úlohy, převody jednotek, geometrie - vypočítání obsahu, obvodu, rýsování pravoúhlého trojúhelníku


 

Středa 15. 1.

matematika - na folii str. 17 cv. 1,2

Anglický jazyk (pol. pí uč. Pokorné) - AB (activity book) page 27/4

zítra - písemná práce z přírodovědy  (podnebné pásy, tropický pás)

 

Úterý 14. 1.

matematika - str. 15, cv. 5, 6

nezapomeň na Ma geometrii - dopracuj cv. 13 cv. 3 z minulé hodiny (výpočet obvodu, obsahu)

 

Pondělí 13. 1.

Anglický jazyk (pol. pí uč. Pokorné) - AB (activity book) page 26/1

český jazyk - str. 75 cv. 5

 

Pátek 10. 1.

domácí úkol na víkend - slohová práce na téma   "Objevil jsem nové zvíře", nezapomeňte připojit i obrázek

český jazyk - v pracovním listě první dva sloupce

 

středa 8. 1.

matematika str. 11 cv. 8

 

Úterý 7. 1.

český jazyk - uč. str. 69 cv. 3

 

Domácí úkoly vánoční prázdniny

ČJ - 2 pracovní listy  (doplňování i/y - shoda přísudku s podmětem, koncovky podst. jmen rodu mužského)

MA - příklady na dělení dvojciferných čísel - zadní desky (MA 2. díl) - 5 příkladů pod řádkem jedna

PŘ - projeďte si zvířata savan, můžete si připravit nějaký referát, prezentaci apod.

VL - zopakujte si učivo od str. 25 - 34, v úterý 7. 1. budeme psát opakovací test

AJ - nauč se have got/has got  (i negative), slovíčka, doplň si pracovní sešit

 

Středa 18. 12.

AJ - polovina pí uč. Pokorné - pracovní sešit str. 23  cv. 7

 

Pátek 13. 12.

Oprava diktátů, testů z MA

AJ - polovina pí uč. Pokorné - pracovní sešit str. 23  cv. 4

 

Čtvrtek 12. 12.

matematika - str. 7 cv. 1

přírodověda - dobrovolný úkol  - prezentace o živočichovi žijícím v deštném pralese

 

Středa 11. 12.

čítanka str. 178 - 181

 

Úterý 10. 12.

pracovní list - vánoční trhy (doplň si a zjisti)

 

Po 9. 12.

matematika 2 - str. 3 cv. 5b (zapiš celé příklady),  slovní úlohy 6, 7  (příklad + odpověď)

 

Pá 6. 12.

český jazyk - str. 58 cv. 32

AJ (polovina pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 21  - doplň si  I CAN

Ma - nezapomeň v pondělí přinést 2. díl

 

Út 3. 12.

český jazyk - pracovní list (shoda přísudku s několikanásob. podmětem)

pro nemocné - procvič si na folii cv. na str. 57 (28 - 30)

 

Po  2. 12.

MA - uč. str. 49/3  (přepiš tabulku do sešitu), 50/2,3  (stačí příklad, odpověď)

AJ (polovina pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 20 cv. 1

 

Pá 29. 11.

oprava diktátu, testu z MA

AJ (polovina pí uč. Pokorné - učebnice str. 25  cv. 1  (na folii + podpis)

 

Čt  28. 11.

ČJ - str. 51 cv. 13   

čtenářský deník - prosím o doplnění čtenářského deníku  (přineste nejpozději v pondělí)

 

St 27. 11.

MA - římská čísla (pracovní list)

    pro nemocné - str. 47 cv. 2, 3, 4

 

Út 26. 11.

kontrola domácích sešitů doplnění oprav

 

Po 25. 11.

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit  19/6

ČJ - pracovní líst  (shoda přísudku s podmětem - rod mužský)

 

Pá 22. 11.

MA, ČJ - oprava čtvrtletek do sešitu

ČJ sloh  (na středu) - dopis Ježíškovi   (ne s přáním na dárky ale pro potěšení Ježíška - jak si myslíš, že vypadá, jak mu závidíš/nezávidíš, jak se na něj těšíš apod.)

 

St 20. 11.

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit  18/2

Ma - str. 42 cv. 1 (jen výsledky)

ČJ + MA - oprava diktátu + testů

 

Pá i PO 15. 11.

na sobotu a neděli vám nedám žádný domácí úkol, ráda bych ovšem abyste se podívali a zopakovali si látku z ČJ a Ma, neboť budeme psát v pondělí čtvrtletku z češtiny a v úterý z matiky.

Na co se podívat:

ČJ -  základové slovo + předpony a přípony   (od základového slova utvořit pomocí předpon nebo přípon nové slovo, např. učit - učitel), psaní ú/ů,  slova příbuzná  (mají stejný kořen), slova s předponou roz-, bez-   (rozsadit, bezzubý apod.),  najít v textu slovo mnohoznačné, napsat slovo jednoznačné, doplnít do slov  -ě-/-je-,  slova protikladná = opačná, předpony s-/z-  (zopakuj si hlavně slova, která si musíš pamatovat), předložky s/z,  určování slovních druhů, slova přejatá   (cizího původu) - znáš nějaká?,  slova souznačná = slova stejného nebo podobného významu, infinitiv, najít v textu slovesa, určit mluvnické kategorie, zapsat správně tvar podmiňovacího způsobu  (být)

MA - sčítání, odčítání. násobení pod sebe, převody jednotek, dělení se zbytkem, dělení jednocif. číslem, zaokrouhlování, rovnice, příklady se závorkami, slovní úlohy

Geometrie - počítání obvodu, rýsování pravoúhlého trojúhelníku, úhlopříčky

 

Čt 14. 11.

MA  učebnice str. 40 cv. 4,5  (bez zápisu, příklad  - zkus rovnici, + odpověď

 

St 13. 11.

ČJ - oprava testu SLOVESA do domácího sešitu 

AJ - pol. pí uč. Pokorné - pracovní sešit str. 16/3,4

 

Út 12. 11.

Př - doplň si dle učebnice do sešitu pohyby Země (snaž se obrázek pečlivě namalovat, vybarvit)

Pomalu procvičuj  MA, ČJ - čekají nás příští týden čtvrtletky   (v pondělí, úterý)

 

Po 11. 11.

Ma - str. 37 cv. 1

ČJ - prac. list o sv. Martinovi - cv. 4  (zakroužkuj, spočítej, počet napiš pod cvičení)

 

Pá 8. 11.

AJ (pol. pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 15 cv. 6   (Lukáš D. a Tomáš H.  ještě cv. 3,4,5)

ČJ  - str. 32 cv. a  (zkus si ústně určit mluvnické kategorie)

Házenkáři a nemocní si doplní:

M - str. 39  (napiš nadpis), narýsuj do sešitu cv. 2

VL - přečti si stranu 19

 

Čt  7. 11.

pracovní list z ČJ - cv. 1 (vybarvování), cv. 2 - určování ml. kategorií

 

St 6. 11.

český jazyk str. 34 cv. 32 b

 

Út 5. 11.

matematika str. 35 cv. 7, 8  (bez sestavování podobných úloh), 9

 

Po 4. 11.

oprava diktátu, testů z MA

AJ (polovina pí uč. Pokorné) - prac. sešit 14/1

 

Pá 25. 10.

matematika Geo (do geometr. sešitu) - str. 34 cv. 4, 6, 7, 8  (cv. 8 odliš pouze barevně ve čtverci)

český jazyk - str. 33 cv. 28  (3 větné celky v 1. os. č. mn., zbytek v 2. os. č. mn,)

přírodověda - skupinová páce Sluneční soustava  (připrav si informace o své planetě či Slunci, domluv se se spolužáky, jakým způsobem dáte o hodině přírodovědy souhvězdí dohromady)

 

St 23. 10.

matematika - 33/1 (4 příklady, nezapomeň na zkoušku)

AJ (polovina pí uč. Pokorné) - prac. sešit 13/7, 13/8 - dobrovolně

 

Út 22. 10.

český jazyk - 32/23  (celé věty)

 

Po 21. 10.

matematika 32/1 - piš jen výsledky

 

Čt 17. 10.

český jazyk - 29/14 na folii

 

St 16. 10.

Ma str. 30 cv. 6, 7, 8   (stačí příklad + odpověď)

 

Út  15. 10.

český jazyk - 27/7  doplň slova z nabídky  (poslední čtyři řádky)

 

Po 14. 10.

Dnes bez úkolu, zopakuj si ale vlastivědu od str. 5 - 15, nezapomeň na Př - souhvězdí

 

Pá 11. 10.

Oprava diktátu, testů z MA (do sešitu), oprava testů z ČJ - na papír

 

Čt 10. 10.

matematika str. 28/3,4   - stačí příklad  (zkus rovnici) a nezapomeň na odpověď

přírodověda - nakresli si souhvězdí svého znamení zvěrokruhu  (na út)

 

Út 8. 10.

oprava testu z českého jazyka s/z   - domácí sešit  (nezapomeň v závorce zdůvodnit !!!)

 

Po  7. 10.

Ma - str. 26 cv. 7

AJ (polovina pí uč. Pokorné) - nauč se matematické symboly, zapiš si do sešitu 5 různých příkladů, nauč se je přečíst v angličtině

 

St  2. 10.

Zapomnětlivci si doplní domácí úkoly.

ČJ sloh - vymysli  a napiš pracovní postup přípravy  ELIXÍRU MLÁDÍ  (do příští středy)

 

Út  1. 10.

pracovní listy - doplňování s/z  (dodělat oba sloupečky

 

Po  30. 9. 2013

MA  - str. 25 cv. 6

AJ (polovina pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 9 cv. 6

 

Doplnění domácích úkolů pro cyklisty a házenkáře:

doplň si zápisky z vlastivědy   (v úterý požádej spolužáka a do páteční hodiny ať máš doplněno)

Anglický jazyk (polovina pí uč. Pokorné) - prac. sešit str. 8 cv. 1 - 3

Český jazyk - procvič si na online cvičení předpony s/z/vz  (v pondělí předám pracovní listy na procvičení)

Přírodověda -  pročti si na str. 20  (zápisky uděláme v úterý)

 

Po 23.9.

matematika str. 17 cv. 3   (poslední 4 rovnice - nezapomeň na kontrolu)

 

Pá 20. 9.

pracovní list - český jazyk  (-ě-/ -je-)

dobrovolný DÚ - básnička  AJ

 

Čt  19. 9.

český jazyk str. 15, cv. 30b

Přírodověda  (na út.) - úkol knížka str. 18 (růž. rámeček) - Zjisti, kolik vaše rodina utratí ročně za energii, kterou spotřebuje. Navrhněte způsoby šetření energií - doma.   (na zvláštní papír)

St  18.9.

AJ - úkol na pátek  pro polovinu pí uč. Pokorné  - prac. sešit str. 6 cv. 5

 

Út  17.9.

Matematika - str. 13 cv. 3

 

Po  16.9.

český jazyk - str. 13  cv. 25

 

pá 13.9.

oprava diktátu z ČJ, oprava desetiminutovky z Ma  - opravený sešit přinést v po do školy

Nezapomeň na úkol ze slohu !!!

 

st  11.9.2013  

Matematicka  str. 8/6  (zápis, výpočet, odpověď)  - na čtvrtek 12. 9. 2013

Angličtina (půlka pí uč. Pokorné)  na pátek 13. 9. 2013   - pracovní sešit  str. 5/4

Český jazyk (sloh)  do středy  18. 9. 2013  - popis předmětu   (nezapomeň na nadpis a drž se osnovy)

VV, PČ  - přinést ve čtvrtek 12. 9. 2013    mikrotenové tašky  (různé barvy)